… men blir det tid til Venkah selv oppi alt???

Livet har ikke alltid smilt til Venkah Gjermundsen, men hun har klart å holde seg positiv, bidratt der hun har kunnet og vært en som har stilt opp for alle andre.

Fra hun kom i Arbeidsforberedende tiltak (AFT) via Eskoleia AS har fokus vært å ta vare på seg selv, og ikke kun være til stede for andre. Det er lov å si at man er sliten og det er lov å innrømme at man ikke kan delta på alt.

Etter å ha vært på praksis der i en periode, er Venkah nå tilknyttet Radio Kongsvinger i en deltidsstilling som freelancer, noe hun trives veldig godt med. I følge redaktør Pål-Erik Berntsen er hun unik. «Sender man Venkah ut for å gjøre et intervju så har hun fem med seg tilbake», sier han. Stå-på-viljen er det med andre ord ikke noe å utsette på. Han sier også at det har vært avgjørende for henne at hun har blitt flinkere til å disponere sin egen tid, og å sette grenser. Når hun er uthvilt og har overskudd, leverer hun også enda bedre saker til radioen.

Venkah selv er veldig fornøyd med arbeidsplassen, og hvordan de har lagt til rette for at hun kan få bidra med det hun klarer. Hun roser sjefen sin Pål-Erik og sier at hans gode oppfølging, og det at han har hatt troen på henne hele tiden, har vært avgjørende for at dette nå fungerer så flott.

Veileder i Eskoleia AS, Bent Jonassen syns det har vært moro å følge prosessen til Venkah og han gleder seg stort over hvor langt hun har kommet. «Vi er helt avhengig av et godt samarbeid mellom Nav, arbeidsgiver og oss som tiltaksleverandør for å lykkes», sier han avslutningsvis.