I 2014 startet Eskoleia tiltaket “arbeid for sosialstønad” i Eidskog kommune, og resultatene har ikke latt vente på seg. Av 81 personer som ble søkt inn i perioden fra november 2014 gikk hele 59 (73%) videre til jobb, utdanning, statlige arbeidsmarkedstiltak og annen aktivitet.
Høsten 2017 kom derfor Høyres Kristian Tonning Riise og Eli Wathne til Eskoleia for å høre om hvordan vi har oppnådd så gode resultater med tiltaket samt diskutere refleksjoner som vi har gjort oss rundt dette. Det ble bl.a. snakket engasjert rundt måten yrkesopplæring er lagt opp i dag, og hvilke tiltak man må sette i gang for å få flere unge gjennom skoleløpet.
Joakim Bråten kom inn i tiltaket i september 2016, og har siden 1. april vært i fast jobb hos Kongsvinger Bilsenter AS. Veilederne hans hos Eskoleia har hele tiden vært Mette Gulbrandsen og Lars Erik Brenna. Lars Erik forteller at resultatet har kommet etter gode kartleggingssamtaler, hvor det har vært avgjørende å ta Joakim på alvor når det gjelder interesser og hva han har lyst til å jobbe med.
I følge Joakim, som er strålende fornøyd med jobben sin, har han fått en helt annen livskvalitet og noe å stå opp for om morgenen. Selvbildet hans har også fått en “boost” med fast jobb, og han ser nå lyst på fremtiden.
(Bilde fra venstre: Ann Christin Mengkrok og Lars Erik Brenna fra Eskoleia AS, Joakim Bråten, Kristian Tonning Riise og Eli Wathne)